Книги и внимание към историята – част от приоритетите на БСП

За пореден път поредица благотворителни инициативи съпътстват предизборната кампания на „БСП за България“. Социалистите не са спирали да се включват в позитивни акции и отново насочиха вниманието към нуждата от