Туризъм

Настояще: Днес туризмът е сред най-бързо развиващите се по темп и динамика индустрии. Това се отнася в пълна сила за Източна Европа и в частност за Балканите, където се раждат

Транспорт

Политиките, които предлагаме в Визия за България:Нашата основна цел е до 2030 г. България да развие устойчива, балансирана, ефективна и екологично съобразна транспортна система, гарантираща качествени услуги на хората и

Финанси

Политиките, които предлагаме във Визия за България:Политика на ДОХОДИПо данни на Евростат от 1995 г. досега, за 23 години, работещите в страната създадоха брутен продукт за 72,832 млрд. лв. и

Регионална политика

Политиките, които предлагаме в Визия за България:РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕНашата цел е стабилизиране на икономическите региони за планиране като крачка към придобиване на тяхната по-голяма самостоятелност. Преди всичко ще дадем повече свобода

Изграждането на тол-системата и политиката на управляващите към нея

1.Замислената и изграждана от три поредни правителства на ГЕРБ електронна тол система за събиране на пътни такси е проблематична. Тя е сложна, разходоемка и трудна за внедряване при наличните неподготвени