Е-Правителство

Модерно държавно управление, базирано на дигитализацията Предлагаме реално действащо и в услуга на гражданите електронно управление Национален електронен поземлен регистър – чрез него ще имаме възможността да управляваме по-ефективно поземлените

461 ПОЛИТИКИ

Отбрана

Настояще: От началото на прехода до днес Българската армия е обект на непрекъснати експерименти. Много от тях са заимствани от страни, в които са били приложими, но у нас са

459 ПОЛИТИКИ

Вътрешна сигурност

Настояще: Вътрешна сигурност и обществен ред Система за сигурност, която използва държавната власт в интерес на народа Най-осезаемото и видимо проявление на държавната власт и на нейното отношение към сигурността

447 ПОЛИТИКИ

Правосъдие

Настояще: Политиките, които предлагаме в Визия за България – Реформа на съдебната системаЩе работим за:• повишаване на бързината на досъдебното производство;• повишаване ефективността и качеството на наказателния процес, за гарантиране

370 ПОЛИТИКИ

Геополитика

Настояще – Външна политика България се нуждае от ясни дългосрочни насоки за външната си политика, в които да преобладават реализмът и постоянната грижа за запазване на националните ни интереси. Светът

372 ПОЛИТИКИ

Икономика

НОВ ПЪТ КЪМ УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ Настояще: Провежданата през последните три десетилетия икономическа политика в България беше непоследователна. Избираните през този период грешни икономически модели се провалиха. Начинът, по който

327 ПОЛИТИКИ

Енергетика

Настояще: Политиките, които предлагаме в Визия за България: Приоритетната ни цел е българската енергетика да бъде сигурна, социално поносима, финансово стабилна, предвидима и професионална. Нашите цели са: • осигуряване на

253 ПОЛИТИКИ

Земеделие

ПОЛИТИКИТЕ НА БСП Записани във “Визия за българия” може да видите на https://bsp.bg/files/vizia_za_bulgaria.pdf На база на политиките за от ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ние от “СОЦИАЛИСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ” КЪМ

250 ПОЛИТИКИ

Туризъм

Настояще: Днес туризмът е сред най-бързо развиващите се по темп и динамика индустрии. Това се отнася в пълна сила за Източна Европа и в частност за Балканите, където се раждат

250 ПОЛИТИКИ

Транспорт

Политиките, които предлагаме в Визия за България:Нашата основна цел е до 2030 г. България да развие устойчива, балансирана, ефективна и екологично съобразна транспортна система, гарантираща качествени услуги на хората и

250 ПОЛИТИКИ