Енергетика

Настояще: Политиките, които предлагаме в Визия за България: Приоритетната ни цел е българската енергетика да бъде сигурна, социално поносима, финансово стабилна, предвидима и професионална. Нашите цели са: • осигуряване на

252 ПОЛИТИКИ

Земеделие

ПОЛИТИКИТЕ НА БСП Записани във “Визия за българия” може да видите на https://bsp.bg/files/vizia_za_bulgaria.pdf На база на политиките за от ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ние от “СОЦИАЛИСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ” КЪМ

249 ПОЛИТИКИ

Туризъм

Настояще: Днес туризмът е сред най-бързо развиващите се по темп и динамика индустрии. Това се отнася в пълна сила за Източна Европа и в частност за Балканите, където се раждат

249 ПОЛИТИКИ

Транспорт

Политиките, които предлагаме в Визия за България:Нашата основна цел е до 2030 г. България да развие устойчива, балансирана, ефективна и екологично съобразна транспортна система, гарантираща качествени услуги на хората и

249 ПОЛИТИКИ

Финанси

Политиките, които предлагаме във Визия за България:Политика на ДОХОДИПо данни на Евростат от 1995 г. досега, за 23 години, работещите в страната създадоха брутен продукт за 72,832 млрд. лв. и

246 ПОЛИТИКИ

Регионална политика

Политиките, които предлагаме в Визия за България:РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕНашата цел е стабилизиране на икономическите региони за планиране като крачка към придобиване на тяхната по-голяма самостоятелност. Преди всичко ще дадем повече свобода

247 ПОЛИТИКИ