1.Устав на БСП (Действащ) приет на Четиридесет и деветия конгрес на Българската социалистическа партия на 5 февруари 2017 г.

2.Устав на БСП (СТАР) приет от 47-ия конгрес на БСП на 23 ноември 2008 г. Изменен и допълнен на заседанието на 48-ия конгрес на БСП на 16 февруари 2013 г. и на заседанието на 48-ия конгрес на БСП

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.