Автор в сайта socialisti.bg

Йордан Василев

Кауза в политиката:

“Само робите, лудите и самоубийците не се интересуват от политиката – не ги интересува как живеят.” Яцек Дукай

 

Секторна политика:

Е-ПРАВИТЕЛСТВО

В 21-век животът ни е немислим без дигитализацията. Но готова ли е България да отговори на предизвикателствата днес. Киберзащитата и Електронното управление са вече компонент от Националната сигурност.

Кратка БИОГРАФИЯ

2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Общински съвет Пловдив, комисии "Устройство на територията и жилищна политика " и "Противодействие на корупцията"

2016

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Председател на РС на БСП - Източен, Пловдив

2006

ДИПЛОМИРАНЕ

Технически университет София - филиал Пловдив със специалност "Компютърни системи и технологии"

1998

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

СОУ "Константин Величков" Пловдив

21 януари 1980

ДАТА НА РАЖДАНЕ

в гр. Пловдив

ЗА ВРЪЗКА С МЕН МЕН