ИНИЦИАТИВА "СОЦИАЛИСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ" КЪМ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Идеите
имат значение

Медиите побързаха да ни определят като тинк танк.
Ние предпочитаме българското - Работилница за леви идеи.
Събрахме се, за да обменяме идеи и извлечем най-доброто от тях.

mak

Ние сме социалисти – членове на Българската социалистическа партия. Ние сме съмишленици и съратници. Нашите имена, биография и убеждения са визитката на нашите политически позиции.
Отстояваме социалистическите идеи, разчитаме на компетентността и липсата на зависимости. Залагаме на конструктивизма в търсене на решения на обществените и партийни проблеми.
Нашата основна цел е укрепване и увеличаване на авторитета и влиянието на БСП като представител на хората на труда и защитник на националните интереси.
Непосредствената ни задача е да съдействаме за смяна на сегашното управление, за намаляване на бедността и неравенствата и за развитие на страната. Премахването на олигархичната власт е решаваща стъпка и условие за промяна и преодоляване в перспектива на съществуващата обществена система.

За постигане на поставените цел и задачи е необходима по-авторитетна и по-силна БСП.
Ангажираме се да допринесем за:
– изработване на солидна политика, съобразена с характера на партията и потребностите на страната;
– организационно укрепване и реформиране на БСП за постигане на по-висока представителност и ефективност;
– подобряване на комуникацията и взаимодействието на партията с обществото.

Убедени сме, че в аргументирания, открит и честен диалог се ражда истината. Затова правим своеобразна работилница за лява политика. Призоваваме социалистите и симпатизантите на социалистическите идеи, които смятат за полезна настоящата инициатива, да се включат в този диалог!