ДИСКУСИИ

В този раздел ще дискутираме по обществено значими теми

Управленски проект “СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ”

 ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ Проблемите на изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие са

Прочети още...

БСП: За съдебната реформа

Документът е приет през 2005 год. от ИБ по предложение на Младен Червеняков в качество

Прочети още...

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОЛИТИКАТА НА БСП ЗА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

Документът е приети през 2005 год. от ИБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА Младен Червеняков в качество

Прочети още...

КАК ДА СМЕНИМ МОДЕЛА, ЗА ДА ИМА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ?

Основната цел на предстоящите парламентарни избори 2021г. е смяната на порочния мафиотско - олигархичен модел

Прочети още...

За идейно-програмна дискусия в БСП

В един силно променен свят трябва да върнем идеите в политиката и да засилим ролята

Прочети още...

Година на избори: за целите и задачите на БСП

Уважаеми другари,за нас най-важният въпрос на предстоящите парламентарни избори е как БСП да получи най-голямо

Прочети още...

КАКВО НЕ Е НАРЕД С УСТАВА НА БСП И КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ?

Устав на БСП. Спорът на споровете.Последните години все повече и все по често в НС

Прочети още...

Необходим ли е таван на субсидиите в земеделието?

За или против тавана на субсидиите или защо дяволът се крие в детайлите! Колкото повече

Прочети още...

Дискусии по секторни политики

БСП: За съдебната реформа

Документът е приет през 2005 год. от ИБ по предложение на Младен Червеняков в качество

Прочети още...

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОЛИТИКАТА НА БСП ЗА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

Документът е приети през 2005 год. от ИБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА Младен Червеняков в качество

Прочети още...

Здравеопазване

Настояще: Сега съществуващата здравна система е резултат от прилагането на взаимно изключващи се принципи и

Прочети още...

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В годините на Прехода българското образование и науката в България преживяха негативни

Прочети още...

Спорт

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, СПОРТ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ Настояще: Само 10% от населението на България

Прочети още...

Култура

Настояще: През последните тридесет години на преход и промени се наложи неолибералният модел на управление

Прочети още...

Е-Правителство

Модерно държавно управление, базирано на дигитализацията Предлагаме реално действащо и в услуга на гражданите електронно

Прочети още...

Отбрана

Настояще: От началото на прехода до днес Българската армия е обект на непрекъснати експерименти. Много

Прочети още...

Вътрешна сигурност

Настояще: Вътрешна сигурност и обществен ред Система за сигурност, която използва държавната власт в интерес

Прочети още...

Правосъдие

Настояще: Политиките, които предлагаме в Визия за България - Реформа на съдебната системаЩе работим за:•

Прочети още...

Геополитика

Настояще – Външна политика България се нуждае от ясни дългосрочни насоки за външната си политика,

Прочети още...

Икономика

НОВ ПЪТ КЪМ УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ Настояще: Провежданата през последните три десетилетия икономическа политика в

Прочети още...

Енергетика

Настояще: Политиките, които предлагаме в Визия за България: Приоритетната ни цел е българската енергетика да

Прочети още...

Земеделие

ПОЛИТИКИТЕ НА БСП Записани във "Визия за българия" може да видите на https://bsp.bg/files/vizia_za_bulgaria.pdf На база

Прочети още...

Туризъм

Настояще: Днес туризмът е сред най-бързо развиващите се по темп и динамика индустрии. Това се

Прочети още...

Транспорт

Политиките, които предлагаме в Визия за България:Нашата основна цел е до 2030 г. България да

Прочети още...

Финанси

Политиките, които предлагаме във Визия за България:Политика на ДОХОДИПо данни на Евростат от 1995 г.

Прочети още...

Регионална политика

Политиките, които предлагаме в Визия за България:РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕНашата цел е стабилизиране на икономическите региони за

Прочети още...